POLITYKA

Loading

Jeśli szukasz informacji o plikach cookies. Są na dole tej strony.

Promować idee ruchu modernistycznego na terenie Miasta Gdynia. W pierwszym etapie przez opiniowanie architektury, urbanistyki, czyli rynku nieruchomości. Jak? Powiadamiać o nowych inwestycjach. Recenzować i wyjaśniać przez poddanie analizie naukowej oraz krytycznej. W jakim celu? Wywołać publiczną polemikę, aby na końcu zawiązać nowe grono modernistów. Etap drugi …

Kim są moderniści?

„Będę mówił krótko. Jest już 20, a przed nami czas świętowania. Co będziemy dziś świętować? Twoje nowe doświadczenie! Trochę je opiszę, aby nazwać i usystematyzować. Moderniści w architekturze pojawiają się około 1920 roku wraz z wynalazcą tego gatunku słynnym Le Corbusierem. Wcześniej pojawili się w malarstwie, a obecnie przenikają do wzornictwa przemysłowego (Steve Jobs i jego iPhone), jak również projektowanie statków (ms Carnival Destiny), jachtów (Yacht A) czy samochodów (Elon Musk i jego Tesla CyberTruck). Jesteśmy przed epoką wejścia modernistów do mody oraz środowiska ekologicznego i cyber przestrzeni. Wydaje się, że niespełna 100-letni gatunek utrzyma się jeszcze następne 400 lat, przed wynalezieniem czegoś nowszego. Jak to bywało z poprzednimi gatunkami w rozwoju myśli człowieka. Na potrzeby tego spotkania za modernistów można uznać ludzi tworzących modernizm i dopiero popierających: krytyków architektury, urbanistów, architektów odrzucających myśl klasyczną, deweloperów realizujących założenia Le Corbusiera, szczerych pośredników nieruchomości, kupujących architekturę modernistyczną na zamieszkanie, jej świadomych miłośników, komentujących w przestrzeni publicznej przychylnie nasze idee oraz najważniejsze jeszcze nieświadomie, ale już odczuwających wewnętrzny zachwyt, a dopiero odkrywany i kształtowany w ich przyszłości, który przez zaistnienie takich grup ma szansę na tzw. nawrócenie się na modernizm, a co za tym idzie, często zmianę zawodu, aby dołączyć do ruchu modernistycznego i podjąć jego wspólny rozwój. Moderniści są znani jako ludzie dobrej woli, dialogu oraz jako narodzeni dla czasów światowego pokoju. Choćby ich lekka architektura oparta wyłącznie na realizacji zmysłów nie nadaje się na zastosowanie do celów militarnych, a prosty układ urbanistyczny jest łatwym celem do zniszczenia. Modernizm to największy przełom w myśli człowieka, ponieważ jego architektura nie zależy od zamożności, lecz jedynie od umiejętności — owego nawrócenia. Z tego powodu zachęcam cię do zrozumienia, kim jesteśmy, a zwłaszcza w Gdyni oraz nawołuję do opatrznościowej i natychmiastowej zmiany myślenia na modernizm. Tu i teraz! Czy więc jesteś modernistą?”

Michał Gdyński, modernista.

Ochrona wizerunku zgodna z art. 23 K.c.: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

Domena „gdynski.pl”

Polityka dotyczy wyłącznie bloga (definicja: notatki) publikowanego w domenie „gdynski” w rozszerzeniu „.pl”. Nie dotyczy sub-domen np. „przyklad.gdynski.pl”. Strony na sub-domenach posiadają odrębne polityki na nich zawarte.

O przeznaczeniu bloga.

Blog opiniotwórczy o architekturze, urbanistyce i rynku nieruchomości na terenie Miasta Gdynia. Posty zwane opiniami mają cel edukacyjny, recenzyjny lub informacyjny. Mogą polecać lub odradzać nabycie praw do nieruchomości. Są wyłącznie moją opinią. Nie stanowią oferty lub reklamy. Inne cele: Wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie.

O reklamie na blogu.

Reklama lub post reklamowy zgodnie z ustawą UOKiK są opisane lub oznaczone: „Reklama” lub „Post sponsorowany”.

Moje prawo do opinii.

Art. 19. Prawo do swobodnego wyrażania opinii.

Moje „prawo cytatu”.

Art. 29. [Prawo cytatu] – Prawo autorskie i prawa pokrewne.

O publikowaniu zdjęć nieruchomości.

Wyjaśniono w poście.

O publikowaniu zdjęć żółtych tablic informacyjnych.

Wiele pytań rodziła kwestia zgodności na linii tablica informacyjna budowy a RODO, ponieważ rozporządzenie zostało wydane, zanim przepisy ochrony danych osobowych weszły w życie. Obowiązujące prawo jest aktem nadrzędnym, dlatego umieszczenie danych osobowych inwestora, kierownika budowy czy wykonawcy na tablicy informacyjnej budowy, RODO nie łamie. Potwierdził to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wskazując, że za takim rozwiązaniem przemawiają nie tylko wymogi formalne, ale również kwestie bezpieczeństwa. Natomiast publikacja zdjęcia tablicy w sieci budzi jeszcze kwestie sporne i nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Z tego powodu za uzasadnione przyjmuje się dwa założenia:

A: W przypadku budowy, gdzie inwestorem jest firma, istnieje taka możliwość publikacji zdjęcia tablicy w całości.

B: W przypadku budowy, gdzie inwestorem jest osoba prywatna (dot. dom jednorodzinny), nie publikuje się tablicy w całości. Imię i nazwisko inwestora zostaje zamazane. Natomiast pozostałe dane można wliczyć w formę promocji wykonawców nieruchomości.

Moje biuro prawne nie znalazło żadnego uzasadnienia, dla możliwości publikacji w Internecie informacji zawartych na żółtych tablicach umieszczonych na domach osób prywatnych podczas ich budowy z wyjątkiem zawartych na nich informacjach o osobach realizujących budowę jako podmiotów prawnych lub firm – usługi. W tablicach chodzi wyłącznie o bezpieczeństwo w obrębie okoliczności miejsca. Powielanie wrażliwych danych w sieci jest bezzasadne.

O reklamacji do postów.

Jeśli nie zgadzasz się z moją opinią lub oczekujesz zmiany, usunięcia fragmentu postu, możesz napisać na adres michal@gdynski.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 72 godzin. W tym czasie post może zostać zawieszony w widoczności, dla uczestników Internetu.

O opiece prawnej bloga.

Aby blog nie naruszał prawa autorskiego (np. możliwości publikacji informacji i zdjęć jednoznacznie dotyczących nieruchomości prywatnych czy wizualizacje deweloperskie podane do powszechnej wiadomości) oraz nie wykraczał poza regulacje RODO, strona jest regularnie konsultowana z biurem prawnym (doradcy opłacani przez „miasto”) PPNT z siedzibą w Gdyni oraz audytowna przez kancelarie prywatne.

Na koniec o plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator bloga Gdynski.pl

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Jeśli masz pytania.

Kontakt